Mardin Artuklu ilçesinde icradan satılık tarla

tarafından
24
Mardin Artuklu ilçesinde icradan satılık tarla

Mardin Artuklu ilçesinde 41.421,06 m² tarla icradan satılıktır

T.C.
MARDİN İCRA DAİRESİ
2020/4327 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/4327 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Artuklu İlçe, GÖLLÜ Mahalle/Köy, 148 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz,
Adresi : Göllü Mah. 148 Ada, 18 Parsel Artuklu / MARDİN
Yüzölçümü : 41.421,06 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.864.285,20 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı kanunun 6. ve 13. maddesi gereği kısıtlıdır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Taşınmaz, şehir imar planı dışında yer almaktadır, GÖLLÜ mahallesi Güney- Doğu konumundadır. 148 ada 18 nolu parsel GÖLLÜ köy merkezine 1 km, D955 Mardin Akıncı yoluna 4,3 km, D950 Mardin-Kızıltepe karayoluna 4 km, D400 Mardin-Nusaybin Karayoluna 8 km uzaklıktadır. Komşu, sabit ve değişmez noktalardan istifade ederek, kıymet takdirine konu taşınmaz Mardin ili Artuklu İlçesi GÖLLÜ mahallesinde bulunan taşınmazın fen bilirkişi raporunda susuz tarla olduğu, ancak keşif günü yapılan gözlemde taşınmazın üzerinde mısır olduğu, sulandığı ve üzerinde tek katlı bir yapının olduğu tespit edilmiştir.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 31.05.2023 tarihli yazısı gereği 29/06/1985 tarih ve 18796 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 2. Bölüm 6.maddesinde .dağıtım normundan daha büyük parsellerin, bölge için tespit edilen dağıtım normundan daha küçük parçalara, dağıtım normundan daha küçük parsellerin ise hiç bir şekilde bölünmeme şartı ile satışına izin verilir” hükmü gereği; söz konusu taşınmazın bu hüküm doğrultusunda ifraz ve hisselendirme yapılmaksızın aynen satışında Bakanlığımız açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Diğer yandan icraya konu tarımsal nitelikli taşınmazın T.C. Vatandaşı olmayanlara satılması halinde “2644 Sayılı Tapu Kanunun 35.maddesinde, 03/05/2012 tarih ve 6302 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında” yabancı gerçek kişiler açısından Bakanlığımızdan ayrıca görüş alınması gerekmektedir.,

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 – 10:15
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 – 10:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 – 10:15
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 – 10:15

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

Kaynak:ilangovtr

 

Mardin Emlak