KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu olarak hareket etmektedir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel verilerini toplamayacaktır. Ancak, web sitesini ziyaret edenlerin IP adresleri, tarayıcı türleri, ziyaret tarihleri ve saatleri, web sitesinde gezinme sırasında tıklanan sayfalar ve diğer benzer bilgiler, toplanabilir. Ayrıca, web sitemizi ziyaret edenlerin adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerini topluyoruz. Bu bilgiler, web sitesinin kullanımını analiz etmek, web sitesini geliştirmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, müşteri hizmetleri sağlamak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanılabilir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], toplanan kişisel verileri yalnızca belirli amaçlarla işleyecektir. Bu amaçlar şunları içerebilir:
  Web sitesinin iyileştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi
  • İstatistiksel analizler yapmak
  • Müşteri hizmetleri sağlamak
  • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek
  • Pazarlama faaliyetleri
 4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME HUKUKİ SEBEPLERİ
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], kişisel verileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işleyecektir. Bu hukuki sebepler şunları içerebilir:
  Veri sahibinin açık rızası
  • İlgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • Tarafların haklarının korunması için zorunlu olması
  • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri
 5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], toplanan kişisel verileri yasal bir zorunluluk veya veri sahibinin açık rızası olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Ancak, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız da dahil olmak üzere, bazı üçüncü taraflara kişisel verileri aktarabiliriz. Bu durumlarda, veri aktarımı işlemleri KVKK’nın gerektirdiği şekilde yapılacaktır.
 6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], kişisel verileri yalnızca belirli bir süre boyunca saklayacaktır. Bu süre, verilerin toplandığı amaçlar doğrultusunda belirlenecektir. Kişisel veriler, yasal gereklilikler veya iş gereksinimleri nedeniyle daha uzun süre saklanabilir.
 7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
  KVKK uyarınca, veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:
  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verilerinin işlenme amaçlarını öğrenme
  • Kişisel verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığını öğrenme
  • Kişisel verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme
  • Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kısıtlama talep etme
  • Kişisel verilerinin taşınabilirliği
  • Kişisel verilerinin otomatik işleme tabi tutulmasına karşı itiraz etme
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], veri sahiplerinin yukarıdaki hakları kullanmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Veri sahipleri, KVKK kapsamında haklarını kullanmak için [BLOG.DOGUEMLAK.COM] ile iletişime geçebilirler.
 8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır. Bu önlemler arasında, verilerin yetkisiz erişim, değiştirme, yayılma veya yok edilmesini engellemek için teknik ve idari tedbirler almak yer alır.
 9. AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM], Aydınlatma Metnini güncellemek için gereken tüm önlemleri alır. Aydınlatma Metni’nde yapılan herhangi bir değişiklik, web sitesinde yayınlanacak ve değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 10. İLETİŞİM BİLGİLERİ
  KVKK kapsamında, veri sahipleri [BLOG.DOGUEMLAK.COM] ile ilgili tüm soru, görüş ve şikayetlerini aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iletebilirler:
  [BLOG.DOGUEMLAK.COM]
  [0850 550 36 48]
  [email protected]]

Güncellenme Tarihi : 17.07.2023

 

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.