Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Sizler (‘Kullanıcı’) BLOG.DOGUEMLAK.COM sitesini kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki bilgilerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
BLOG.DOGUEMLAK.COM aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. BLOG.DOGUEMLAK.COM’i ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1 Kullanım ve Güvenlik Kuralları
BLOG.DOGUEMLAK.COM herkese açık bir sitedir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘BLOG.DOGUEMLAK.COM’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

1.b. Sitede yer alan içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak izin verilenden farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük kullanıcıya aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.e.Üyenin/Kullanıcınıninternet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2 İçerik Kullanımı

2.a. BLOG.DOGUEMLAK.COM’de sunulan yazılar içerik genel bilgi içindir. BLOG.DOGUEMLAK.COM’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya BLOG.DOGUEMLAK.COM’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. BLOG.DOGUEMLAK.COM, her türlü görüş/öneriye açıktır.

3 Sorumluluklar

3a. BLOG.DOGUEMLAK.COM’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak şartıyla.

3.b. BLOG.DOGUEMLAK.COMT kullanıcısı,yazılara yapacağı yorumlara girdiği kişisel bilgileri girdikten sonra kullanım şartları ve gizlilik şartlarına uymak koşulu ile kayıt edilecek ve BLOG.DOGUEMLAK.COM’e aynı bilgiler ile yorum yapabilir.

3.c. Kullanıcı BLOG.DOGUEMLAK.COM’nin paylaşımlarına ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ye aittir.

3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya BLOG.DOGUEMLAK.COM sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, BLOG.DOGUEMLAK.COM tarafından geçici veya sürekli olarak erişimini engellebilir.

3.e. Kullanıcı, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin BLOG.DOGUEMLAK.COM’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. BLOG.DOGUEMLAK.COM ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve BLOG.DOGUEMLAK.COM tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden BLOG.DOGUEMLAK.COM sorumlu tutulamaz.

3.g. Üye, BLOG.DOGUEMLAK.COM’nin kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından BLOG.DOGUEMLAK.COM üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.i. BLOG.DOGUEMLAK.COM ‘e üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı BLOG.DOGUEMLAK.COM silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.l. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.m. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen “GİZLİLİK POLİTİKASI” sayfasını ziyaret ediniz.
Kullanıcı, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle BLOG.DOGUEMLAK.COM’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, BLOG.DOGUEMLAK.COM, Kullanıcı’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkını haizdir.

4 BLOG.DOGUEMLAK.COM’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.a. BLOG.DOGUEMLAK.COM, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin BLOG.DOGUEMLAK.COM sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, BLOG.DOGUEMLAK.COM ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. BLOG.DOGUEMLAK.COM taahhüt ettiği hizmetin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. BLOG.DOGUEMLAK.COM’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. BLOG.DOGUEMLAK.COM, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, BLOG.DOGUEMLAK.COM’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve BLOG.DOGUEMLAK.COM sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri BLOG.DOGUEMLAK.COM sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın BLOG.DOGUEMLAK.COM tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine BLOG.DOGUEMLAK.COM tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş olunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, BLOG.DOGUEMLAK.COM tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme paylaşımları elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.
Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, BLOG.DOGUEMLAK.COM iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. BLOG.DOGUEMLAK.COM, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip BLOG.DOGUEMLAK.COM derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

5 Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6 Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde bulunduğu merkezin İL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.Tebligat Adresleri
7.a. Kullanıcının BLOG.DOGUEMLAK.COM’e bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine BLOG.DOGUEMLAK.COM, üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın BLOG.DOGUEMLAK.COM tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Güncellenme Tarihi : 17.07.2023

 

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.