Diyarbakır Yenişehir’de icradan satılık mesken

tarafından
29
Diyarbakır Yenişehir’de icradan satılık mesken

Diyarbakır Yenişehir’de 100 m² mesken icradan satılıktır

T.C.
DİYARBAKIR  İCRA DAİRESİ

2022/99876 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/99876 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Yenişehir mah. 522 ada, 18 parsel, Zemin kat 6 nolu B.B. mesken , 2/62 arsa paylı tam hisseli olup 09/11/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre şekil 1 de gösterildiği üzere dyvar 2 parçaya bölünmüştür. Ruhsat onay tarihi 25/01/1980 ve ruhsat dosya no 11 dir. dyvar örülerek bağımsız bölüm 2 parçaya bölünmüştür. bodrum+zemin+6 toplamda 8 katlı olduğu, konu taşınmazın yasal durumu dikkate alınmış olup konu taşınmaz 3 oda 1 salon olduğu, net alanın 80 m2(balkonlar dahil edilmemiştir.) brüt alınının ise 100 m2
Adresi : Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi Rızvanağa(Caddesi Sokak 522 Ada 18 Parsal Yenişehir Diyarbakır Yenişehir / Diyarbakır/ DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 989 m2
Arsa Payı : 2/62
İmar Durumu :, İnşaat tarzı Yenişehir Belediyesi 1/1000?lik imar planı sınırları içerisinde olup A-7veM2?dir.
Kıymeti : 695.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2023 – 14:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2023 – 14:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2023 – 14:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2023 – 14:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.