Diyarbakır Bismil’de icradan satılık hisseli tarım arazisi

tarafından
24
Diyarbakır Bismil’de icradan satılık hisseli tarım arazisi

Diyarbakır Bismil’ de 15.326,98 m² hisseli tarım arazisi icradan satılıktır

BİSMİL İCRA DAİRESİ
2022/552 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/552 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, ULAM Mahalle/Köy, 112 Ada, 4 Parselde bulunan taşınmaz, 06.09.2022 tarihli bilirkişi raporuna göre ;Taşınmazın toprak ve toprak yapısı açısından kilIi-tınlı kırmızı toprak yapısında, tarımsal mekanizasyona uygun, eğimin ortalama % 0,1-1oranında bir eğime sahip tarım arazisi niteliğinde oIduğu, derin, geçirgen, münavebeye elverişli, arazi yapısı açısından tarımsal mekanizasyona uygun, sulu ve kuru tarıma yönelik tarımsal amaçla kullanılabileceği, kültür tarım arazisi olduğu, taşınmazın Dicle Nehri suyunun taşınmaza aktarılabildiği ve bu şekilde parselin sulanabildiği, izah edildiği gibi parsellerin fiili olarak sulu tarım arazisi olarak tasarruf edilebileceği, parselin her ne kadar nitelik olarak susuz tarım arazisi olarak ele alınsa da fiili olarak sulamanın yapıldığı, yine komşu ve civar parselinde yoğun bir şekilde Dicle Nehri suyundan faydalanarak (pamuk, mısır ve sulu buğday) ürünlerinin sulandığı , söz konusu taşınmazın sulu şartlarda tarım ürünleri yetiştiriciliğineuygun olmakla birlikte sulanabilir olduğu tespit edilmiştir.
Tespit konusu taşınmazın mevcut zeminin 2022 yılı üretim sezonunda mısır bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı ve mısır bitkisinin hasat döneminde yakın olduğu gözlemlenmiştir.
Tarımsal Durum: Taşınmazın bulunduğu bölge genellikle sulu şartlarda tarım yapılmaktadır. Bahsi geçen taşınmazdan sulu olarak işlendiği ve bu şekide değerlendirildiği gözlemlenmiştir.
Ulaşım ve Pazarlama : Tespit konusu taşınmazın Bismil şehir merkezine yaklaşık 16-18 km uzaklıkta olup, üreticinin ürününü Bismil ve Diyarbakırda bulunan çırçır fabrikaları ile Bismilde bulunan ÇUKOBİRLİK, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğüne veya Buğday, Mısır ve Hububat Ticareti Yapan Tüccarlarına pazarlayabilmektedir.
Münavebe Planı: Bölgenin iklimi, arazi yapısı, ürün cinsi ve pazarlama imkanları dikkate alınarak genellikle Pamuk, Buğday ve Mısır ekimi uygulanmakta olup geleneksel tarım sistemine dayanmaktadır. Taşınmaz için pamuk, buğday ve mısır bitkisi münavebesi uygulanmıştır.
Taşınmaz üzerinde 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince Tarım Reformu Şerhi bulunmaktadır. Taşınmazın tescili verilirken bu beyan ile birlikte verilecektir.
Hisse satışı yapılacak olup borçlunun 1/8 hissesine düşen 4.673,02 m2 alanı ve 12261581/29907352 hisse alanına düşen 15.326,98 m2 alanı satılacaktır.
Adresi : Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ulam Mah 112 Ada 4 Parsel Bismil / DİYARBAKIR
Yüzölçümü :Borçlunun 1/8 hissesine düşen 4.673,02 m2 alanı ve 12261581/29907352 hisse alanına düşen 15.326,98 m2 alanı (Toplam : 20.000 m2)
İmar Durumu :Bismil Belediye Başkanlığının 01.06.2023 tarih ve E-20000712-115.99-20238 Sayılı yazısı ile uygulama imar planı dışında kaldığı belirtildiğinden yoktur.
Kıymeti : 1.116.020,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 – 14:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 – 14:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 – 14:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 – 14:00

06/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.