Diyarbakır Yenişehir’de satılık hisseli yeraltı çarşısı

tarafından
29
Diyarbakır Yenişehir’de satılık hisseli yeraltı çarşısı

Diyarbakır Yenişehir’de 28/6600 hisseli yeraltı çarşısı icradan satılıktır

T.C.
DİYARBAKIR
İCRA DAİRESİ
2023/18211 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/18211 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Yenişehir İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 497 Ada, 44 Parsel, Bodrum Kat, 66 nolu bağıms …

Adresi : Kooperatifler Mahallesi Ofis Yeraltı Çarşısı Yenişehir / Diyarbakır/ DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 5.997,57 m2
Arsa Payı : 28/6600

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama Baglar Belediyesi Imar Müdürlüğünden alınan sifahi bilgiye göre konu taşınmazın bulunduğu parsel ayrım nizam, Emsal:0,40, Hmax:5,50 m yapılaşma koşullarındadır.

Kıymeti : 300.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 – 10:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 – 10:35

03/07/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

Kaynak:ilangovtr

 

Diyarbakır Emlak