Diyarbakır Bağlar’da Satış Memurluğu’dan satılık tarım arazisi

tarafından
20
Diyarbakır Bağlar’da Satış Memurluğu’dan satılık tarım arazisi

Diyarbakır Bağlar’da 17.105,30 m² tarım arazisi Satış Memurluğu’dan satılıktır

T.C.
DİYARBAKIR
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/1 SATIŞ

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Bağlar İlçe, 4746 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz Diyarbakır ili bağlar ilçesi Garbi Çanakç …
Adresi : Diyarbakır İle Bağlar İlçesinde Mahallesinde Arsa Vasfında Taşınmazdır Bağlar/ DİYARBAKIR
Yüzölçümü : 17.105,30 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 38.486.925,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 – 13:57
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 – 13:57
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 – 13:57
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 – 13:57
12/07/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.