Emlak & Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Bu sözlük, emlak ve gayrimenkul terimlerinin açıklamalarını içerir. İhtiyacınız olan terimi bulmak için aşağıdaki arama kutusunu kullanabilirsiniz.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

A

 • Arsa Nedir? Yapılaşmaya uygun alan, genellikle inşaat veya tarım amaçları için kullanılır. Arsa, inşaat veya tarım gibi amaçlarla kullanılmak üzere ayrılan toprak parçasını ifade eder.
 • Avans Nedir? Satın alınan emlak için önceden ödenen tutar. Avans, bir emlak mülkünü satın alırken, satış fiyatının bir kısmını önceden ödemek anlamına gelir.
 • Aidat Nedir? Apartman veya site gibi toplu konutlarda ortak giderlerin karşılanması için ödenen ücret. Aidat, toplu konut sahiplerinin ortak giderlerini karşılamak için düzenli olarak ödedikleri bir ücrettir.
 • Ahşap Ev Nedir? İnşaatında ana yapı malzemesi olarak ahşap kullanılan konut. Ahşap ev, ahşap malzeme kullanılarak inşa edilen bir konut türünü ifade eder.
 • Amortisman Nedir? Bir mülkün değer kaybını veya kullanılabilirlik süresini gösteren finansal bir terim. Amortisman, bir mülkün kullanılabilirlik süresi boyunca yaşadığı değer kaybını ifade eder.
 • Alt Yapı Nedir? Bir bölgenin altyapısını oluşturan su, elektrik, kanalizasyon, ve yol gibi temel hizmetler. Alt yapı, bir bölgenin temel hizmetlerini sağlayan altyapı sistemlerini ifade eder.
 • Altyapı Nedir? Bir gayrimenkulün temel yapısal unsurları, örneğin temel, çerçeve ve döşeme. Altyapı, bir yapının temel taşıyıcı bileşenlerini ifade eder.
 • Apartman Nedir? Birden fazla konut biriminin bir araya getirildiği çok katlı bir bina. Apartmanlar, birden fazla konut birimini barındıran çok katlı konut binalarıdır.
 • Asansör Nedir? Katlar arasında insanları veya yükleri taşıyan düşey bir ulaşım aracı. Asansörler, binalarda katlar arasında hızlı ve etkili bir şekilde ulaşım sağlayan cihazlardır.
 • Atölye Nedir? İş veya sanat eserleri üretmek için kullanılan özel bir çalışma alanı. Atölyeler, iş veya sanat eserleri üretmek için özel olarak tasarlanmış çalışma alanlarıdır.
 • Arazi Nedir? Tarım, inşaat veya diğer amaçlar için kullanılmak üzere ayrılmış toprak parçası. Arazi, farklı amaçlar için kullanılmak üzere ayrılan toprak parçalarını ifade eder.
 • Afet Riski Nedir? Bir bölgede doğal afetlere karşı maruz kalma olasılığı. Afet riski, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin etkileyebileceği riskleri ifade eder.
 • Amortisman Oranı Nedir? Bir mülkün değer kaybının yıllık olarak hesaplanması. Amortisman oranı, mülkün değer kaybının yıllık olarak ne kadar olduğunu gösterir.
 • Apartman Dairesi Nedir? Bir apartman binasında bulunan bağımsız konut birimi. Apartman daireleri, çok katlı konut binalarında yer alan bağımsız yaşam alanlarını ifade eder.
 • Arsa Payı Nedir? Toplu konut projelerinde sahiplerin arazi üzerindeki haklarını gösteren bir pay. Arsa payı, toplu konut sahiplerinin arazideki haklarını belirtir.
 • Atık Su Nedir? Kullanılmış suyun, kanalizasyon sistemleri aracılığıyla uzaklaştırıldığı su. Atık su, evlerden ve işletmelerden gelen kullanılmış suyu ifade eder.
 • Ayni Hak Nedir? Bir mülk üzerinde sınırlı bir hak veya sahiplik hakkı. Ayni haklar, mülkün belirli bir şekilde kullanılmasını veya sınırlarını belirler.
 • Ana Gayrimenkul Nedir? Kat mülkiyetine tabi olan bir binanın tamamı. Ana gayrimenkul, bir binanın tümünü ifade eder ve kat mülkiyetine tabi daire sahiplerinin ortak sahip olduğu alanları içerir.
 • Akaryakıt İstasyonu Nedir? Motorlu taşıtların yakıt alabileceği bir tesisi işleten işletme. Akaryakıt istasyonları, araçların yakıt ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir.
 • Amortisman Süresi Nedir? Bir mülkün değer kaybını tamamen karşılayabilmesi için gereken süre. Amortisman süresi, mülkün değer kaybını telafi etme süresini ifade eder.
 • Aracılık Komisyonu Nedir? Emlak işlemlerinde aracı olan kişinin aldığı komisyon ücreti. Aracılık komisyonu, emlak işlemlerinin aracılarına ödenen bir ücrettir.
 • Alt Gelir Grubu Nedir? Gelir seviyesi düşük olan bireyler ve aileler. Alt gelir grubu, düşük gelire sahip kişileri ifade eder ve konut ihtiyaçlarına yönelik politika ve desteklere ihtiyaç duyabilirler.
 • Antika Eşya Nedir? Değerli veya tarihi öneme sahip eski eşyalar. Antika eşyalar, genellikle koleksiyon amaçlı veya dekoratif olarak kullanılırlar.

 

B

  • Bağımsız Bölüm Nedir?: Yapım aşaması henüz biten gayrimenkulün ana kullanım alanlarından farklı olarak kullanılmaya uygun diğer alanlarına verilen isimdir. Kat, daire, mağaza, depo gibi alanlar bağımsız bölüme örnek olarak verilebilir.
  • Bağışlama Vaadi Nedir?: İlerleyen bir tarihte bir malın bağışlanmasına yönelik kararı üstlenmesi için yapılan ön sözleşmeye verilen isimdir. Bağışlama vaadi sözleşmesi, noter huzurunda düzenlenmektedir.
  • Bağışlamadan Rücu Nedir?: Taşınmaz malını bağışlayan olan kişinin, bağış yaptığı kişi ya da kurumdan taşınmaz malını geri alması, bağıştan vazgeçmesi işlemine verilen isimdir.
  • Bahçe Duvarı Nedir?: Bir binanın, arazinin ya da arsanın etrafını sarmalamaya yarayan duvara verilen isimdir.
  • Bahçe Uzaklıkları Nedir?: Bir yapının inşaatının kamuya ait olan yola ya da komşu parsel sınırlarına olan en yakın uzaklığı için kullanılan terimdir.
  • Balkon Nedir?: Kişilerin açık hava ihtiyacını karşılayan, binalarda dışarıya doğru çıkmış ve üç tarafı bel hizasına kadar gelen duvar ile kaplanmış yere verilen isimdir. Binalarda balkonların bulunması insanların temiz hava almasına olanak sağlamaktadır.
  • Balta İfrazı Nedir?: Ayırma anlamında kullanılan ifraz kelimesi tek parsel üzerinde bulunan taşınmaz malın birden çok parçaya ayrılmasıyla Tapu Müdürlüğüne kayıt ettirme işlemidir. Bir parselin ifraz yolu ile ayrılmasının ardından iki parsele dönüştürülmesi halinde yola cephesi olmayan parseli yola bağlamak amacı ile dar bir çıkmaz sokak yapılması işlemi için kullanılan terimdir.
  • Banliyö Nedir?: Büyük kentlerin çevrelerinde bulunan yaşam alanlarına verilen isimdir. Şehir sınırlarına yakın olan banliyöler yaşamsal ihtiyaçları bakımından sınırında bulundukları şehre bağlı konumdadır.
  • Baraka Nedir?: Temelsiz olarak tahta, çinko, sac gibi hafif yapı malzemeleriyle yapılan yer için kullanılan isimdir.
  • Bayındır Hale Getirme Nedir?: Şehirlerde bulunan belli arazi ya da arsaların imar planları ile yerleşim yerlerine dönüştürülmesi işlemi için kullanılan terimdir.
  • Bayındırlık Nedir?: Bir bölgenin geliştirilip, faydalı hale getirilmesi ve estetik açıdan güzelleştirilmesi için kullanılan terimdir.
  • Belediye Rayiç Bedeli Nedir?: Güncel pazar koşullarında belediyeler tarafından belirlenen, taşınmaz malların minimum tutarda alım-satım bedelleri için kullanılan terimdir.
  • Belediye Sınırı Nedir?: Bir şehirde bulunan belediyelerin hukuk yasalarına göre belirlenen sınırları için kullanılan terimdir.
  • Betonarme Nedir?: Yapıların inşaatlarında beton ve çelik kullanılarak oluşturulan yapı malzemesine verilen isimdir.
  • Beyan Nedir?: Herhangi bir olayın açıklığa kavuşmasını sağlamak ya da bir durumu delil göstererek aklamak gibi farklı anlamlara sahip olan beyan terimi, emlak alanında da fazlasıyla kullanılır. Kişiler ve tüzel kişiler gerekli görüldüğü takdirde mal beyanı, adres beyanı gibi işlemler yaptırırlar.
  • Bilirkişi Nedir?: Alanında uzman sayılabilecek, çözümlenmesi güç olan konularda fikirlerine başvurulan kişi için kullanılan terimdir.
  • Bina Cephesi Nedir?: Yapının toprak üzerinde bulunan zemin ve birinci katının yol tarafında, duvara bakan dış yüzüne verilen isimdir.
  • Bina Derinliği Nedir?: Binanın arka cephesi ile ön cephesi arasında bulunan hattının en uzak nokta ile arasındaki dik hattın uzaklığıdır.
  • Bina Eteği Nedir?: Binanın bodrum katında bulunan dış duvarlarının toprak zemin üzerinde kalan bölümüne verilen isimdir.
  • Bina Yüksekliği Nedir?: Binanın en üst noktası ile en alt noktası arasındaki mesafeye verilen isimdir.
  • Blok Nizam Nedir?: İmar planı ile belirlenen binaların bir ya da daha fazla parsel üzerinde oluşturulan bahçeli yapılar için kullanılan terimdir.
  • Bölge Planı Nedir?: Bir şehrin ekonomik, sağlık, kültürel, endüstriyel alanlarının hepsini içerisinde barındıran makro düzeydeki yerleşim planları göstermek amacıyla kullanılan terimdir.
  • Bölge Raporu Nedir?: Gayrimenkul almak isteyen kişilerin istedikleri alanlarla ilgili gayrimenkul danışmanlarının verdikleri bilgilere, raporlara verilen isimdir.
  • Brüt Nedir?: Kesintisi yapılmamış herhangi bir mal ya da para için kullanılan terimdir.
  • Brüt Beton Nedir?: Herkes tarafından bilinen betona göre daha küçük tanelere sahip olan ve üzerine sıva yapılmayan beton için kullanılan terimdir.
  • Brüt İnşaat Alanı Nedir?: İnşaat projesinin alanlarına girmeyen tüm bağımsız alanların da dâhil edilmesi ile oluşan yeni alan için kullanılan terimdir.
  • Bungalov Ev Nedir?: Tahtadan inşa edilmiş, müstakil tek katlı, giriş kısmında küçük bir balkonu olan evlere verilen isimdir. Genellikle orman içerisinde yer alan bungalov evler, özel amaçlar için kullanılır.

 

C

  • Cadde Nedir?: Şehirlerde veya kasabalarda genellikle araç trafiği için ayrılmış yollar. Cadde, konut ve ticaret alanlarına erişimi sağlar.

 

Ç

  • Çatı Nedir?: Bir yapının üstünü örten, yağmur, kar, rüzgar ve diğer doğa olaylarına karşı koruma sağlayan yapı elemanı. Çatılar, binaların üst kısmını kapatır ve iç mekanı dış etkenlerden korur.
  • Çekme Mesafe Nedir?: Bir taşınmaz mülkün etrafındaki alanın belirli bir mesafede korunması gereken durumlar için kullanılan terim. Çekme mesafesi, inşaat projeleri sırasında dikkate alınır.
  • Çekme Mesafe Nedir?: Bir taşınmaz mülkün etrafındaki alanın belirli bir mesafede korunması gereken durumlar için kullanılan terim. Çekme mesafesi, inşaat projeleri sırasında dikkate alınır.
  • Çek Senedi Nedir?: Emlak işlemleri sırasında kullanılan bir ödeme belgesi. Çek senedi, ödeme yapılacağı tarihi ve miktarı belirtir.
  • Çevre Düzenleme Nedir?: Bir mülkün veya arazinin çevresinin estetik, fonksiyonel veya ekolojik nedenlerle düzenlenmesi işlemi. Çevre düzenleme, peyzaj çalışmalarını içerebilir.
  • Çiftlik Nedir?: Tarım ürünlerinin yetiştirildiği, hayvancılık yapılabilen veya diğer tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği arazi parçası. Çiftlikler genellikle tarım veya hayvancılık amaçları için kullanılır.
  • Çürük Nedir?: Bir yapının veya yapının bir parçasının, zamanla hasar görmesi veya bozulması durumu. Çürük binalar, genellikle güvenlik riski taşır ve onarıma ihtiyaç duyar.
  • Çürük Bina Nedir?: Yapısal hasarlar veya güvensizlik nedeniyle kullanım için uygun olmayan bir bina. Çürük binalar, genellikle tadilat veya yıkım gerektirir.

 

D

  • Daire Nedir?: Konut olarak kullanılan yapıların çatısı altında bulunan bölümlerin her birine verilen isimdir. Konutlardaki daireler 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde farklı büyüklüklere sahiptir.
  • Daire Tipi Nedir?: Günümüz teknolojisinde her ihtiyaca yönelik farklı daireler tasarlanmaktadır. Daire tipi, kişinin isteğine ve zevkine bağlı olarak tasarlanan daireler için kullanılan terimdir.
  • Dam Nedir?: Yapıları dış etmenlerden koruyan, yüzeyinin çoğu piramit kaplı olan binanın göğe bakan yüzeyine verilen isimdir.
  • Damga Vergisi Nedir?: Kişiler ya da kuruluşlar arasındaki hukuki süreçleri belgeleyen ve resmileştiren belgelerden alınan vergiye verilen isimdir.
  • Depozito Nedir?: Kiralık olarak verilen mülklerin temiz kullanılacağına ve zarar verilmeyeceğine dair verilen sözün teminatı, mülkler için alınan güvence ödemesine verilen isimdir.
  • Devre Mülk Nedir?: Özellikle sezonluk alanlarda kullanılmak için satın alınan ve farklı kişiler tarafından da kullanılabilen mülke verilen isimdir.
  • Devren Kiralık Nedir?: Kiracının taşınmaz mal üzerindeki hakkını başka bir kişiye devretmesi işlemine verilen isimdir.
  • Devretmek Nedir?: Mal üzerinde bulunan hakların başka kişi üzerine geçirilme işlemine denir.
  • Döner Sermaye Ücreti Nedir?: Tutarı her yıl döner sermaye yönetim kurulu tarafından belirlenen tapu işlemlerinde kişilerden tahsil edilen ücrettir. Tahsil edilen ücret Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün hesabına aktarılmaktadır.
  • Dubleks Nedir?: İki katlı villa tipi müstakil evlere verilen isimdir.
  • Düzeltme Nedir?: Tapu belgesine yanlış olarak yazılmış bilgilerin belgelere uygun olarak düzeltme işlemidir.
 • E

  • Ebeveyn Banyosu Nedir?: Evlerin içinde normal tuvalet ve banyo haricinde yatak odasında bulunan küçük, özel banyolara verilen isimdir.
  • Ecrimsil Nedir?: Haksızlıklarla almış olduğu malı uzun süre elinde bulunduran kişiye, mal sahibi tarafından talep edilen tazminattır. Haksız işgal tazminatı olarak da bilinmektedir.
  • Ek Emsal Nedir?: Arsa üzerindeki maksimum inşaat alanının, parsel alanı oranı için kullanılan terimdir.
  • Ekspertiz Nedir?: Gayrimenkul değerini doğru olarak belirleyen ve gayrimenkul alanında uzman sayılan kişilere verilen isimdir.
  • Ekspertiz Raporu Nedir?: Gayrimenkul uzmanı olarak adlandırılan kişinin incelediği konutu yaş, konum, bina durumu gibi özelliklere göre değerini belirlemesine ve belirlenen özelliklerin rapor haline getirilme işleme verilen isimdir.
  • Elbirliği Mülkiyeti Nedir?: Taşınmaz mal üzerindeki paylaştırmada birden fazla kişinin pay oranlarının açık bir şekilde gösterilmeden sahip olmaları durumu için kullanılan terimdir.
  • Emlak Nedir?: Arazi, arsa, ev, bahçe gibi taşınmazların ekonomik olarak değerli ifade edilen, paraya çevrilmesi mümkün olan kıymetli malların ifade edilmesi için kullanılan terimdir.
  • Emlak Balon Nedir?: Gayrimenkul fiyatlarının sürekli olarak hızlı bir şekilde artması sonucunda fiyatların yüksek noktalara çıkmasını betimlemek için kullanılan terimdir.
  • Emlak Beyan Değeri Nedir?: Emlak Vergisi kanununa göre taşınmaz sahipleri ve hissedarları tarafından belediyeye verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değeri betimlemek için kullanılan terimdir.
  • Emlak Beyannamesi Nedir?: Gayrimenkulün kime ait olduğunun ispatlanması olayının ifade edilmesi için kullanılan terimdir.
  • Emlak İlanı Nedir?: Kişinin gayrimenkulünü satmak ya da kiraya vermek amacıyla gerekli mecralarda gayrimenkulünü bedeli ve fotoğrafları ile sergilemesine, başkalarına ulaşılabilir hale getirilmesine verilen isimdir.
  • Emlak Vergisi Nedir?: Taşınmaz gayrimenkul satın alan kişilerin senede bir ya da iki kere taşınmazı için devlete ödediği vergi türüne verilen isimdir.
  • Emlakçı Komisyonu Nedir?: Emlakçı anlaşma yaptığı kişilerin gayrimenkulleri satmak, kiralamak, rehin almak gibi hizmetler sağlamaktadır. Bu hizmetlerden birini gerçekleştirdiği takdirde emlakçı kişilerden komisyon alma hakkına sahip olmaktadır.
  • Emsal Nedir?: Bir yapının kira ya da satış bedelinin benzer konutlar ile karşılaştırılması işlemine verilen isimdir.
  • Emval Nedir?: Mallar ve mülkler anlamında kullanılan isimdir.
  • Enerji Kimlik Belgesi Nedir?: Yapıların asgari enerji ihtiyaçlarının belirlendiği ve beyan edildiği belgeye verilen isimdir.
  • Ev Değeri Nedir?: Ev satışı konularında ev değerini belirlemek çok önemlidir. Bu nedenle ev değerini gayrimenkul alanında uzman kişilerin yardımı ile belirmek ev sahibi için fayda sağlayacaktır.
  • Ev Dekorasyonu Nedir?: Yaşam alanı olan evin içerisinde işlevsel, rahat, verimli ve estetik alanlar yaratabilmek amacıyla evin eşyalar ve renkler ile düzenlenmesi anlamında kullanılan terimdir.

F

 • Feragat Nedir?: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.
 • Ferağ Nedir?: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem.
 • Fesih Nedir?: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanına denir.
 • Fransız Balkonu Nedir?: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere.
 • Fotogrametrik Harita Nedir?: Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini gösteren haritalardır.
 • Fuzuli İşgal Nedir?: Bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek, kullanmak demektir.

 

G

  • Gabari Nedir?: Yapımına başlanacak bina için belediye tarafından öngörülen azami yükseklik sınırı için kullanılan isimdir.
  • Gayrimenkul Nedir?: Arsa, arazi, konut gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran taşınmaz mallara verilen isimdir.
  • Gayrimenkul Danışmanı Nedir?: Gayrimenkullerin alım, satım ya da kiralama işlemlerinden sorumlu olan, emlak ve gayrimenkul sektöründeki uzman kişiler için kullanılan terimdir.
  • Gayrimenkul Danışmanlığı Nedir?: Gayrimenkullerle ilgili teknik ve hukuki analizlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılması sonucuna göre ev sahibi olmak isteyenlerin doğru gayrimenkul yatırımları yapmasını sağlayan hizmete verilen isimdir.
  • Gayrimenkul Sertifikası Nedir?: Devlet güvencesiyle oluşturulan konut projelerinden kişilere metrekare bazında hisse satılması sonucunda verilen belge için kullanılan terimdir.
  • Gayrimenkul Yatırımı Nedir?: Yüksek getirisi sebebi ile kişilerin ileriye dönük yatırımları için paralarını gayrimenkul alanına yatırma işlemi için kullanılan terimdir.
  • Gecekondu Nedir?: Kişinin kendisine ait olmayan arsada, arsa sahibinin rızası olmadan ve gerekli yerlerden izinler alınmadan yapılan yapılar için kullanılan terimdir.
  • Geri Dönüşüm Süresi Nedir?: Gayrimenkule yatırım yapan kişilerin yatırım tutarını, aldıkları konuttan elde ettikleri kar ile kira kazançlarından elde ettikleri gelirlerle geri kazandıkları süreye verilen isimdir.
  • Giydirme Cephe Nedir?: Binaların dış yüzeylerinin geleneksel yöntemlerden farklı olarak genellikle camlarla estetik bir şekilde kaplanması işlemi için kullanılan terimdir.
  • Gürültü Yönetmenliği Nedir?: Konutlarda bulunan insanlar belirli kurallar çerçeveleri içerisinde yaşamak zorundadır. Apartmanlarda gürültülü faaliyetlerin önüne geçmesi amacıyla “Gürültü Yönetmeni” bulunmaktadır.

H

 • Haciz Nedir?: Bir malın veya mülkün resmi bir kararla el konulması işlemidir. Genellikle borçluların borçlarını ödemedikleri durumlarda uygulanır.
 • Hibe Nedir?: Bir kişinin kendi isteği doğrultusunda mal veya mülkünü başka bir kişiye bedelsiz olarak devretmesi işlemidir. Hibe eden kişiye “hak sahibi” denir.
 • Hisseli Tapu Nedir?: Birden fazla kişi arasında paylaşılan bir taşınmaz malın sahipliğini gösteren tapu belgesidir. Bu tür tapu, hissedarların mülkiyet oranlarını belirtir.
 • Hisseli Tapu Satışı Nedir?: Birden fazla kişiye ait olan bir mülkün satış işlemidir. Hisseli tapu sahipleri, kendi paylarına düşen kısmı satma yetkisine sahiptir.

 

I

 • İç Mekân Nedir?: Bir binanın iç kısmını oluşturan, genellikle kullanıcıların konut veya işyerlerinin içinde bulunduğu mekandır.
 • İmar Affı Nedir?: Kaçak veya imar kurallarına aykırı olarak inşa edilen yapıların yasallaştırılmasına yönelik uygulanan bir hukuki düzenlemeyi ifade eder.
 • İpotek Nedir?: Bir gayrimenkulün belirli bir borca karşı güvence olarak kullanılması işlemidir. Borç ödenmezse, ipotek sahibi malı satarak borcunu tahsil edebilir.
 • İpotek Fekki Nedir?: Bir gayrimenkul üzerindeki ipoteğin resmi olarak kaldırılması işlemidir. Bu, borcun tamamen ödendiğini gösterir.
 • İskan Belgesi Nedir?: Yapımı tamamlanan bir binanın, bireylerin oturabilmesi için belediyeden alınan resmi bir izindir.

K

 • Kaçak Kat Nedir?: Devam eden bir projede yapı ruhsatı alınmadan izinsiz olarak inşa edilen fazla katlar için halk arasında kullanılan terimdir.
 • Kadastro Nedir?: Tapu sicil belgesi çıkarmak için bir ülkeye ait olan arsa, arazi, mülk gibi taşınmazların alanlarını, değerlerini ve sınırlarının ve hukuksal durumlarını devlet tarafından bilinmesi, plana ve kayda bağlanması anlamını taşıyan terimdir.
 • Kadastro Çapı Nedir?: Bir parsele ait olan bilgileri, diğer parsellerle olan sınırlarını ve parsel içerisindeki tesisleri belirleyen belgeye verilen isimdir.
 • Kadastro Parseli Nedir?: Kadastro Kanununa göre kadastro adalarının içerisinde yer alan bağımsız parsellere verilen isimdir.
 • Kagir Nedir?: Beton, yığma taş ya da tuğla gibi malzemelerle yapılan yapılara verilen isimdir. Dış duvarları, beton ve tuğla ile kaplı olan yapının, yer ve çatısı ahşap kaplamadır.
 • KAKS Nedir?: Kat alanı kat sayısı olarak ifade edilen bu terim bir arazide yapılacak toplam inşaat alanını belirlemek için kullanılmaktadır.
 • Kapalı Balkon Nedir?: Üst ve yan tarafları kapalı, önü açık olan balkon türüne verilen isimdir.
 • Kapora Nedir?: Taşınmaz mal almak isteyen kişilerden temin edilen, malın satılmamasını garanti eden ve her iki taraf için güvence oluşturabilen küçük çaplı ödemeye verilen isimdir.
 • Kapora Sözleşmesi Nedir?: Taşınmaz malın satılması ya da kiralanması için emlakçı ile anlaşan kişiler kaporayı emlakçıya ödemektedir. Emlakçı ile alıcı arasında ise bu nedenle kapora sözleşmesi yapılmakta ve haklar garanti altına alınmaktadır.
 • Kat Bahçesi Nedir?: Binaların dışında yeşil bir görünüm elde etmek amacıyla bina katlarında oluşturulan, kişilerin kış bahçesi olarak da kullanabildikleri ortak ve bağımsız alana verilen isimdir.
 • Kat İrtifakı Nedir?: İnşaatı henüz bitmemiş bir yapı üzerinde hak sahiplerinin paylarını göstermek amacıyla çıkarılan tapu tipi için kullanılan terimdir.
 • Kat Karşılığı Anlaşması Nedir?: Arsasını müteahhite verip birden çok katlı binanın yapımı için anlaşan kişiler, mütheahhit tarafından yapılacak bina içerisinde ücretsiz daire istemektedir. Müteahhit ile arsa sahibi arasında yapılan anlaşmaya da “kat karşılığı anlaşması” denmektedir.
 • Kat Maliki Nedir?: Kat mülkiyeti hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişilere verilen isimdir.
 • Kat Mülkiyeti Nedir?: Kat mülkiyeti kişinin, taşınmaz bir gayrimenkule ne şekilde sahip olunduğunu belgelemek için kullanılan terimdir. Kat mülkiyetine sahip olan bir gayrimenkulün iskan belgesi bulunmaktadır. İskan alındıktan sonra kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş yasal zorunluluktur.
 • Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?: İnşaatı tamamlanmış bir binanın kat, işyeri, mahzen, mağaza, depo gibi başlı başına kullanmaya elverişli alanlar üzerinde kurulan ve ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkı olarak kullanılan terimdir.
 • Kat Yüksekliği Nedir?: Bir yapının tabandan tavana kadar olan yüksekliğini belirtmek için kullanılan terimdir.
 • Kentsel Dönüşüm Nedir?: Olası bir deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı riskli bulunan bölgelerdeki eski ve yıpranmış olan binaların yerlerine sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve doğal afetlerin önüne geçilmesi için yapılan yenilenmedir.
 • Kira Çarpanı Nedir?: Bir gayrimenkulün kendini amorti ettiği ay sayısıdır. gayrimenkul değeri kira bedelleri ile kaç ay sonra geri kazanılıyorsa o gayrimenkulün kira çarpanı olarak tanımlanır.
 • Kira Depozitosu Nedir?: Evi kiralamanın ardından eve ilk girişlerde kişilerden en az bir ay en fazla üç aylık kira bedeli yani depozito ücreti istenmektedir. Sözleşme bittiği takdirde kişi evden çıkmak istediğinde evde bir hasar yok ise depozito ev sahibi tarafından geri iade edilmektedir.
 • Kira Gelir Vergisi Nedir?: 2012 yılından bu yana ev ya da iş yerlerini kiraya veren kişiler gelirlerini bildirmek zorundadırlar. Kiradan elde edilen gelire göre kira gelir vergisi mülk sahibinden tahsil edilmektedir.
 • Kira Kontratı Nedir?: Ev sahibinin kiraya verdiği mülkü kullanma ve yararlanma hakkını kiracıya bırakması, kiracının da bunun karşılığında kira bedeli ödemeyi kabul ettiği sözleşmeye verilen isimdir.
 • Kira Şerhi Nedir?: Uzun dönemli kiralama işlemlerinde mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenmesi için kullanılan terimdir.
 • Kira Stopajı Nedir?: Kiraya verilmiş olan iş yerlerinin kira bedelleri üzerinden kesilen vergidir.
 • Kiracı Nedir?: Mülk kiralama işlemlerinde bir bedel karşılığında mülkü kiralayan kişiye verilen isimdir.
 • Konut Dokunulmazlığı Nedir?: Belirli hukuki izinler olmadan kişilere ait olan mülklere girilmemesi, mülkte arama yapılamaması ve eşyalara el konulamaması faaliyetlerini ifade eden terimdir.
 • Konut Kredisi Nedir?: Ev sahibi olmak isteyen kişilere, satın alınacak mülke ipotek koyulması şartıyla ya da garantörler aracılığıyla bankaların sağladığı kredi türüdür.
 • Konut Kredisi Yapılandırması Nedir?: Ev sahibi olmak için çekilen ev kredisinin ödeme planlarının yan faizlerle yeniden düzenlenmesi işlemi için kullanılan terimdir.
 • Konut Sigortası Nedir?: Evlerin ya da ev içerisindeki eşyaların herhangi bir doğal afet durumunda güvence altına alınma işlemi yapılan sigorta türüne verilen isimdir.
 • Koordineli Çap Nedir?: Kadastro adaları içinde yer alan parsellerin koordinatlarının olduğu belgeye verilen isimdir.
 • Kot Nedir?: Binanın temeli ile zemini arasındaki yüksekliğe verilen isimdir.
 • Kot Farkı Nedir?: Binanın yapılacağı parselin bulunduğu köşe noktaları ile yapılacak olan binanın bulunduğu köşe noktalarının gösterildiği plana verilen isimdir.
 • Kredi Notu Nedir?: Kişilerin ve işletmelerin bankalarla olan işlemleri ile ilgili bilgilerin banka tarafından rapor haline getirildiği belgeye verilen isimdir.
 • Kroki Nedir?: Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün küçültülerek ölçüsüz bir şekilde düzlem üzerine aktarma işlemine verilen isimdir.
 • Kuru Mülkiyet Nedir?: Sahip olduğu taşınmaz mülk üzerinde yararlanma hakkı olmayan kişiler için kullanılan terimdir.

 

L

 • Lira: Türk para biriminin adıdır. Emlak alım satım işlemlerinde sıkça kullanılır.
 • Lokasyon: Bir taşınmazın coğrafi konumu veya bulunduğu bölgeye verilen isimdir.
 • Lebiderya: Deniz kenarında ya da deniz manzarasının tamamıyla göründüğü evleri nitelemek için kullanılan emlakçılık terimidir. “Kesintisiz deniz manzarası” ifadesiyle de tanımlanmaktadır.
 • Loft Daire: Geniş ve yüksek tavanlı, minimum duvara ve kapıya sahip olan yapılar olarak tanımlanabilecek bu dairelerde, küçük bir asma kat özelliği de bulunmaktadır. Yurtdışında endüstriyel kullanımdaki eski depo ya da fabrika gibi yerlerden yaşam yerlerine dönüştürülmüştür.
 • Lüks Bina: Bir yapının en temel ve önemli özellikleri dışında estetik detaylarla donatılmış konforlu yaşam alanlarını da ifade eden bir tanımdır.

M

 • Maketten Konut Satışı: İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ev sahibi olmak isteyen insanların ön ödeme yaparak inşaatına henüz başlanmamış projelerden ev alması işlemine verilen isimdir.
 • Mantolama: Kışın soğuk havaların evin içine geçmesini engelleyen, evdeki sıcaklığı sabit tutan ve ev sahiplerine maddi anlamda tasarruf sağlatan sistem için kullanılan terimdir. Yeni nesil binalarda mantolama işlemi bulunduğundan kışın çok soğuk havalarda bile evin içerisi ılık kalabilir.
 • Menkul: Taşınabilir ve ekonomik açıdan değere sahip olan, paraya çevrilmesi, para ile değer biçilmesi mümkün olan değerli eşyaların tümüne verilen isimdir.
 • Merkezi Isıtma: Isıtma sisteminin tek bir merkezden tüm binaya dağılmasını ve bağımsız ortak alanların da ısınmasını sağlayan ısıtma sistemine verilen isimdir. Merkezi ısıtma sistemine sahip olan binaların dairelerinde kombi ya da ısıtıcı bulunmamaktadır.
 • Mesire Alanı: Şehir içerisinde doğa ile iç içe bulunan alanları gerekli teknikler ile donatarak turistik bir yer haline gelmesini ve şehirde yaşayan insanların eğlenmesini, dinlenmesini, iyi vakit geçirmesini sağlayan, şehri güzelleştiren alanlara verilen isimdir.
 • Metropoliten Aktivite Alanları: İmar planlarında belirlenen konut, ticaret alanları, depo, iş hanı, mağaza gibi yapıların bulunduğu yerlerdir. Bu alanların zemin katlarına ev yapılmasına izin verilmemektedir.
 • Mirasın İntikali: Bir kişinin ölmesi halinde kalan mirasının diğer mirasçılara hukuki yollarla geçirilme işlemine verilen isimdir.
 • Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası): Mallarını miras olarak bırakacak kişinin mirasını yasal mirasçılarına değil de başka bir kişiye bırakma işlemine verilen isimdir.
 • Miri Arazi: Mülkiyeti devlete ait, intifa hakkı başkalarına verilmiş olan hazine arazilerine verilen isimdir.
 • Mücavir Alan: Belediye sınırları dışında kalan ancak şehrin yararı için gerekli görüldüğü takdirde belediye tarafından kullanılan alanın ismidir.
 • Müfrez Tarla: Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir taşınmazın bölünmesiyle meydana gelen, bütününden ayrılmış parçaya verilen isimdir.
 • Muhdesat: Bir arazi üzerinde arazi sahibine ait olmayan yapı ya da ağaçlara verilen isimdir.
 • Münakale: Tapu kütüğünde yapılan tescil işlemine verilen isimdir.
 • Müstakil: Genelde sıfırdan inşa edilen, en fazla iki katlı olan ve kendine ait bir bahçesi bulunan ferah, geniş evler için kullanılan terimdir.
 • Müstakil Tapu: Tek bir kişiye ait olan gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunun resmi olarak gösterildiği belgeye verilen isimdir.
 • Müştemilat: Binadan ayrı bir alana inşa edilen bölüme verilen isimdir. Kömürlük, odunluk, depo, ardiye gibi eklenti yerler müştemilat olarak adlandırılır.
 • Müşterek Mülkiyet: Bir taşınmaz mala birden fazla kimsenin hisseli olarak sahip olması durumu için kullanılan terimdir.
 • Müşterek Tapu: Birden fazla kişinin hisseli olarak sahip olduğu taşınmaz malın tapusuna verilen isimdir.
 • Mütemmim Cüz: Bir binayı tamamlayan ve bütünleyen, binanın olmazsa olmaz parçalarına verilen isimdir. Binanın olmazsa olmaz parçaları ise, çatısı, kazan dairesi, jeneratörü, yangın merdivenleri gibi hayat kurtaran parçalarıdır.
 • Muvafakatname: Gerekli durumlarda herhangi bir konuda kişiden izin alındığına dair belgenin verilmesi işlemi için kullanılan terimdir.
 • Muvazaalı Satış: Gerçek ismini ve niteliğini saklayarak, başka bir isimle üçüncü bir kişiyi kandırmak amacıyla göstermelik olarak yapılan işleme verilen isimdir.

 

N

 • Nazım İmar Planı Nedir?: Bir bölgenin genel gelişim amacını, kullanım esaslarını ve nüfus yoğunluğunu belirleyen imar planı türüdür.
 • Net Kira Nedir?: Kiralanan gayrimenkulün sahibi tarafından ödenmesi gereken vergiler ve diğer giderler düşüldükten sonra elde edilen saf kira miktarını ifade eder.
 • Nizam Nedir?: Bir yapının ya da bölgenin düzenli, planlı ve sistemli bir şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş olması durumunu ifade eder.

O

 • Oda Sayısı Nedir?: Bir gayrimenkulün içinde yer alan toplam oda sayısını ifade eder.
 • Ofis Nedir?: Genellikle ticari veya çalışma amaçlı kullanılan, büro malzemeleri ve ekipmanları içeren iş mekanlarına verilen isimdir.
 • Orman Köy Nedir?: Orman köyleri, ormanlık alanlarda bulunan ve genellikle tarım ve ormancılıkla uğraşan köylerdir.
 • Orman Kadastrosu: Devlete, kamu tüzel kişilere ya da gerçek kişilere ait olan ormanlar ile orman dışarısında kalan yerlerin açık olarak sınırlarını belirleyen ve imar işlemlerinde gerekli olan kadastro türü için kullanılan terimdir.
 • Ortak Alan: Kat mülkiyeti olan yapıların bağımsız bölümleri dışında kalan, ortak bir şekilde koruma ve faydalanma amacıyla kullanılan yerlere verilen isimdir.
 • Ortak Yerler: Yapıların ortak alanlarını yani temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, asansörler, sağlık tesisleri, sosyal tesisler, havuzlar, oyun alanları vb. yerleri betimlemek amacıyla kullanılan terimdir.
 • Otomasyon: Emlak ve gayrimenkul alanında tapu-kadastro bilgilerinin dijital ortama girilmesi ve dijital ortamdaki bilgilerin vatandaşların hizmetine sunulması işlemi için kullanılan terimdir.
 • Oturma Hakkı: Türk Medeni Kanunu’nda yer alan bilgiye göre kişiye herhangi bir konutta oturma yetkisinin verilmesidir. Oturma Hakkı kişiye özel bir hak olmakla beraber başka birine devri söz konusu değildir.
 • Oturma Ruhsatı: İnşaat çalışmaları yeni biten ruhsatlı bir yapıda oturma işleminin yapılabilmesi için belediyeden alınan izin belgesine verilen isimdir.

Ö

 • Öğrenci Evleri Nedir?: Üniversite veya yüksekokul öğrencilerinin konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış konutlara verilen isimdir.
 • Özel Mülkiyet Nedir?: Bir kişiye veya kuruluşa ait olan, kullanma, satma, kiralama ve devretme hakkına sahip olan mülkiyet türüdür.
 • Özel Sektör Nedir?: Devlet veya kamusal sektör dışında faaliyet gösteren ticari ve özel kuruluşları ifade eder.
 • Özel Tapu Nedir?: Bir gayrimenkulün birden fazla kişi veya kuruluş arasında paylaşıldığını gösteren tapu türüdür.
 • Özel Uygulama Alanı Nedir?: İmar planlarında belirli bir bölgenin özel koşullar altında kullanımını ve gelişimini düzenleyen alanlara verilen isimdir.
 • Ölçek Nedir?: Harita ya da planının yapılması için bir yerin küçültülerek düzlem üzerine aktarılması gerekmektedir. Düzlem üzerinde bulunan planın küçültülme oranı için kullanılan terimdir.
 • Ölçü Krokisi Nedir?: Kadastro arazisinin tüm ayrıntılarının, ölçüm değerlerinin ve ölçüm yapılan noktaların düzlem üzerine yaklaşık bir değerde çizilmesiyle oluşan planlara verilen isimdir.
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?: Kişi kendisine ölünceye kadar bakılması karşılığında mirasını mirasçılara ya da üçüncü kişilere bırakma hakkına sahiptir. Kişi ile mirasçılar arasında hukuki yollarla hazırlanan belgeye verilen isimdir.
 • Ön Cephe Nedir?: Binaların yol tarafına bakan yüzüne verilen isimdir.

P

 • Pafta Nedir?: Belirli bir ölçekteki büyük haritanın planını ve modelini oluşturan her küçük parçasına verilen isimdir.
 • Parsel Nedir?: Her bir sınırı haritalarla belirlenmiş arazi parçalarıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli olarak adlandırılır.
 • Parselasyon Nedir?: İmar parsellerinin içerisinde yol, park, yeşil alan, dinlenme alanı vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden birkaçını kapsayacak şekilde taşınmaz malları ayırma işlemine verilen isimdir.
 • Pay Nedir?: Bir bütünün belirli kısımlarından oluşan bölümlere verilen isimdir.
 • Pay Temliki Nedir?: Ortaklıklar halinde taşınmaz mallarda mirasçılardan birinin belirli olmayan herhangi bir payını satış ya da bağış yolları ile devretme işlemine verilen isimdir.
 • Paylaşımlı Ofis Nedir?: İstanbul’da fazlasıyla bulunan paylaşımlı ofisler, özel ofis açmak için yeterli bütçeye sahip olmayan şirketler veya kişiler için verimli ve sağlıklı çalışma imkânı sağlayan mekânlardır.
 • Paylı Mülkiyet Nedir?: Birden fazla kişinin maddi ve fiziki olarak bölünmemiş bütün mal üzerinde, birden fazla kişinin pay sahibi olduklarını betimleyen terimdir.
 • Penthouse Nedir?: Türkçe olarak “çatı katı” anlamına denk düşse de yapı olarak çatı katı tarzı daireleri kapmamaktadır. Binaların en üst katlarında ya da ara katlarda yapılan bu daire tipi, yüksek tavandan ve geniş terastan oluşmaktadır. Bu daire tipi, bu nedenle rahat, konforlu ve lüks sayılmaktadır.
 • Plan Nedir?: Bir yerin kuşbakışı olarak belirli ölçeklerle çizilmiş harita türüne verilen isimdir.
 • Plankote Nedir?: Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile mimari projeler için oluşturulan ve arazinin topografik yapısını gösteren harita türüne verilen isimdir.
 • Portik Nedir?: Üstü örtülü ve önü sütunlarla çevrili olan galeriye benzeyen yapılara verilen isimdir. Günümüzde genel olarak alışveriş merkezleri ve mağazalar bu şekilde tasarlanmaktadır.
 • Prefabrik Ev Nedir?: Evin tüm parçalarının fabrika ortamında üretilmesinin ardından konutun yapılacağı arazi üzerine bu parçaların getirilmesi ve monte edilmesi ile ortaya çıkan ev türüne verilen isimdir.

R

 • Ranta Bağlılık Nedir?: Gayrimenkul değerlerinin arsa kullanım düzenlemelerine ve kent gelişimine ne kadar bağlı olduğunu ifade eden terimdir.
 • Rehin Nedir?: Borcun teminatı olarak, borçlu tarafından alacaklıya belirli bir mal veya hak üzerinde verilen bir güvencedir.
 • Ruhsat Nedir?: İnşaat ve yapılaşma ile ilgili olarak yerel yönetimlerden alınan resmi izindir.
 • Röperli Nedir?: Bir taşınmazın imar durumunu gösteren imar paftalarındaki röperlerin yerlerine göre arazi üzerinde işaretlenmiş hallerine verilen isimdir.
 • Rakabe Nedir?: Herhangi bir malın, taşınmazın ya da paranın sahipliği anlamına gelen isimdir. Kuru mülkiyet ve tam mülkiyet gibi kavramlarını da anlam olarak kapsamaktadır.
 • Rayiç Bedeli Nedir?: Taşınmazın güncel gayrimenkul satış değerlerine göre belirlenen en düşük alım-satım bedeli için kullanılan, pazar değeri anlamını da taşıyan sözcük için kullanılan terimdir.
 • Rehin Nedir?: Borçlu olan kişinin, borcunu ödeyeceğine dair alacaklıya teminat olarak verdiği değerli mal ya da paradır. Borçlu, borcunu ödediği takdirde alacaklı rehin aldığı malı geri vermelidir.
 • Rekreasyon Nedir?: Şehir düzenleme planlarında kişilerin eğlenmesi ve dinlenmesi için ayrılan alanlar için kullanılan terimdir. Rekreasyon alanları, kişi başına düşen belli bir büyüklükten az olmamak şartı ile tasarlanmaktadır.
 • Renovasyon Nedir?: Bir şehrin bir bölümünü ya da bir yapıyı koruma amacı ile yenilenmesi için kullanılan terimdir.
 • Resmi Senet Nedir?: Kamu kuruluşlarında tarafların imzalaması için resmi bir memur tarafından hazırlanan, imzalanan ve mühürlenen belgeye verilen isimdir.
 • Restorasyon Nedir?: Yapının aslını ve dokusunu bozmadan onarılma işlemine verilen isimdir. Genellikle tarihi, eski ve yaşanmışlığı olan yapılarda restorasyon işlemi yapılır.
 • Rezidans Nedir?: Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların sıklıkla tercih ettiği birçok konforlu alanı içerisinde bulunduran lüks yapılara verilen isimdir.
 • Rıza-i Ferağ Nedir?: Taşınmazı olan bir kimsenin k

S

  • Sahiplik Belgesi Nedir?: Bir malın ya da taşınmazın sahipliğini gösteren resmi bir belgedir. Tapu senedi de sahiplik belgesine örnektir.
  • Sakin Olmaz Alan Nedir?: İmar planlarında yapılaşmaya uygun olmayan ve genellikle yeşil alan olarak ayrılan bölgelere verilen isimdir.
  • Saklık Nedir?: Arıcılıkla uğraşanların kovanlarına arıları kışın barındırdığı özel kapalı alanlara verilen isimdir.
  • Sanayi Sitesi Nedir?: Birçok endüstriyel işletmenin bulunduğu, işyerlerinin ve atölyelerin sıkça bulunduğu bir iş alanına verilen isimdir.
  • Saray Nedir?: Genellikle devlet adamlarının ikamet ettiği büyük ve görkemli binalara verilen isimdir.
  • Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?: Bir taşınmazın gelecekteki satışını taahhüt eden bir sözleşmedir. Ancak tapu devri gerçekleşmemiştir.
  • Sürekli Konut Nedir?: Bir kişinin sürekli olarak yaşadığı ve ikamet ettiği konuta verilen isimdir.
  • Sıfır Bina Nedir?: Yapıldığı tarihten itibaren hiç kullanılmamış, yeni inşa edilmiş binalara verilen isimdir.
  • Sürtme Duvar Nedir?: Binanın diğer yapılarla temas ettiği duvarlara verilen isimdir.
  • Sürüm Nedir?: Taşınmaz malların mülkiyetinin başkalarına devredilmesi anlamına gelir.
  • Süveyda Kaynak Nedir?: Yeraltı sularının yüzeye yakın noktalarda bulunan kaynaklarına verilen isimdir.
  • Süzmeli Kuyu Nedir?: Su kuyularının içerisinde bulunan suların süzülerek temizlendiği, içilebilir hale getirildiği kuyulara verilen isimdir.
  • Serbest Mülkiyet Nedir?: Bir taşınmaz malın tamamen sahibi olan kişinin, bu mal üzerinde tam yetkisi olduğu mülkiyet türüdür.
  • Site Nedir?: Genellikle bir arazi üzerinde inşa edilmiş, çeşitli konut birimlerinin bulunduğu, genellikle kapalı bir güvenlik sistemine sahip yaşam alanlarına verilen isimdir.
  • Sosyal Tesis Nedir?: İnsanların dinlenebileceği, spor yapabileceği, eğlenebileceği alanlara verilen isimdir.
  • Su Borcu Nedir?: Belediyeden alınan su hizmetinin ücretini ifade eder ve genellikle aylık olarak ödenir.
  • Süresiz Haciz Nedir?: Bir taşınmazın bir süre boyunca haczedilmesine ilişkin bir işlem türüdür ve bu süre belirli bir zaman dilimine bağlı değildir.

Ş

 • Satış Sözleşmesi Nedir?: Taşınmaz bir malın satışını düzenleyen resmi bir belgedir.
 • Satış Nedir?: Bir malın ya da hizmetin karşılığında belirli bir bedelle alıcısı tarafından edinilmesi anlamına gelir.
 • Şamdan Nedir?: Genellikle evlerde kullanılan, mumları ya da diğer aydınlatma araçlarını taşıyan dekoratif bir aydınlatma aparatına verilen isimdir.
 • Şap Nedir?: İnşaat sektöründe zeminin düzleştirilmesi ve döşeme işlemlerinde kullanılan bir malzemedir.
 • Şema Nedir?: Planın veya bir sistemin düzenli bir biçimde çizilmiş temsilini ifade eder.
 • Şerefiye Nedir?: Toprak ağası olan bir kişinin topraklarının gelirini ifade eder.

T

 • Tadilat Projesi Nedir?: İmar mevzuatının gerektirdiği hallerde inşaat planında değişiklik yapabilmek amacıyla yapılan ek projeye verilen isimdir.
 • Tahsis Nedir?: Belirli kamu kurumlarına ait olan malların belirlenen ilgili kişilere hak olarak ayrılması için kullanılan terimdir.
 • Takrir Nedir?: Kişinin sahibi olduğu malını ipotek ettirdiğini ya da sattığını sözle ifade etme işlemine verilen isimdir.
 • Tapu Nedir?: Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen, arazinin üzerine inşa edilmiş yapının ya da arazinin bir bölümünün sahipliğini gösteren, aksi bir durum kanıtlanana kadar da geçerli olan resmi belgeye verilen isimdir.
 • Tapu Devir Belgesi Nedir?: Sahibi olunan taşınmaz malların başka bir kişiye devredilmesinin ardından Tapu Müdürlüğünden verilen belgedir.
 • Tapu Devri Nedir?: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde gerçekleşen, herhangi bir taşınmazın satılmasının ardından satıcının malı satın alan kişiye devretme işlemidir.
 • Tapu Harcı Nedir?: Herhangi bir taşınmaz mal alınırken ya da satılırken devlete ödenen bedel için kullanılan terimdir.
 • Tapu İptal Davası Nedir?: Tapu belgelerinin kanuna uygun olmadığı, usulsüz olduğu durumlarında açılan davaya verilen isimdir.
 • Tapu Randevusu Nedir?: Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden alınan belirli gün ve saat için kullanılan terimdir.
 • Tapu Sahibi Sorgulama Nedir?: Kişi taşınmaz bir mal alınmak istediğinde tapu sahibinin kim olduğunu öğrenmek isteyebilir. Tapu sahibinin sorgulanma işlemi www.turkiye.gov.tr/tapu-harc-sorgulama sistemi üzerinden gerçekleşebilir.
 • Tapu Senedi Nedir?: Tapu dairesinde tapu işlemleri sonucunda taşınmaz mal sahibine verilen mühürlü, imzalı resmi belge için kullanılan terimdir.
 • Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Nedir?: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olan ayrı bütçeli kurum, taşınmaz malların sınırlarını ve hukuki durumlarını belirlemek amacıyla tapu sicilinin oluşturulduğu devlet dairesidir.
 • Tapuda Takas Nedir?: Taşınmaz bir malın başka bir taşınmaz mal ile değiştirilme işlemi için kullanılan terimdir.
 • Taşınmaz Nedir?: Topraklar (tarla, arazi, arsa), madenler ve tapu siciline işleyen inşaat alanları gibi yerler için kullanılan terimdir.
 • Tedbir Nedir?: Bir işi doğru bir şekilde yürütülmesi için ortaya çıkabilecek zorlukların çaresini önceden düşünebilmek, önlem almak anlamında kullanılan terimdir.
 • Teknik Altyapı Nedir?: İnsanlara, su, doğal gaz, elektrik, ulaştırma, haberleşme, kanalizasyon gibi hizmetlerin sağlanabilmesi için yapılan tesislere verilen isimdir.
 • Tematik Harita Nedir?: Doğa ve insanlarla ilgili konuların, yapıların ayrıntılı olarak sınırlarının ve yapısal özelliklerini gösteren haritaya verilen isimdir.
 • Temellük Nedir?: Taşınmaz mal sahibi olan veya taşınmazı yeni edinen kişiye verilen isimdir.
 • Temlik Nedir?: Taşınmaz malların hakkına sahip olan kişinin sahip olduğu hakları başka bir kişiye geçirme işlemine verilme isimdir.
 • Tenkis Davası Nedir?: Kişi tarafından bırakılan mirasta korunmuş hissenin ihlal edilmiş olması halinde miras bırakan kişinin sağlığında yapılmış tasarrufun iptali için açılan davaya denir.
 • Teras Nedir?: İnsanların açık hava ihtiyacının karşılandığı, üstü ve önü açık olan, üzerinde dolaşılacak kadar da geniş olan alana verilen isimdir.
 • Terkin Nedir?: Tapu kütüğüne kayıtlı olan bir malın tapu kütüğünden silinmesi işlemi için kullanılan terimdir.
 • Ters Dubleks Nedir?: Normal dubleks dairelerden farklı olarak salon ve mutfağının üst katta, yatak odası, banyo ve diğer odaların bulunduğu yer ise alt katta olan evler için kullanılan terimdir.
 • Tevhid Nedir?: Ayrı ayrı ancak yan yana bulunan taşınmaz malların tapu müdürlüğünde tek bir parsel olarak kayıt edilip birleştirilme işlemi için kullanılan terimdir.
 • Tevkil Yetkisi Nedir?: Bir başkası adına bir kimseyi vekil olarak atamayabilme izni için kullanılan terimdir.
 • Ticari İmarlı Arsa Nedir?: Mağaza, sinema, lokanta, okul, sağlık tesisi gibi hizmet ve ticari sektöre hizmet edebilecek yapıların yapılacağı arsaya verilen isimdir.
 • TOKİ Nedir?: Büyükşehirlerde çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek amacıyla düşük ve orta gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan devlet konut projesidir.
 • Toplu Konut Nedir?: Planlaması önceden yapılmış olan bölgelere devletin verdiği kredi desteği ile toplu olarak meydana getirilen yapılara verilen isimdir.
 • Trampa Nedir?: Ticari değeri olan bir malın, doğrudan doğruya başka bir mal ile değiş tokuş yapıldığını betimleyen terimdir.

U

 • Uygulama İmar Planı Nedir?: Gelecek zaman içerisinde yapılacak olan yapının ilerleyen zamanda ekonomik, kültürel ve sosyal çevre açısından alacağı biçimin detaylandırıldığı, uygulamaya yönelik olan planlar için kullanılan terimdir.
 • Uygulama Projesi Nedir?: Mühendis ve mimarlar tarafından yapılmak istenilen yapının tüm detaylarının ve ayrıntılarının gösterildiği proje çizimine verilen isimdir.
 • Uyruk Nedir?: Bir devlette vatandaşlık hakkına sahip olma durumu için kullanılan terimdir.

Ü

 • Ücret Nedir?: Belirli bir hizmetin ya da malın karşılığında ödenen para miktarını ifade eder.
 • Ücretli Nedir?: Bir iş veya hizmet karşılığında maaş veya ücret alan kişiyi tanımlar.
 • Üst Hakkı Nedir?: Bir taşınmaz malın üstünde yer alan başka bir mala, örneğin bir daireye veya binaya sahip olma hakkını ifade eder.
 • Üst Koruma Hakkı Nedir?: Bir mülk sahibinin mülkünü komşu mülk sahiplerinin inşaat faaliyetlerine karşı koruma hakkını tanımlar.
 • Üst Mülkiyet Nedir?: Bir binanın veya yapıların yerine sahip olma hakkını ifade eder, ancak arazeyi sahiplenme hakkını içermez.

V

 • Vadeli İşlem Sözleşmesi Nedir?: Belirli bir ürünün veya finansal enstrümanın ileriki bir tarihte belirli bir fiyattan alım veya satımını düzenleyen bir sözleşmedir.
 • Vadeli İşlem Piyasası Nedir?: Vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı bir finansal piyasadır.
 • Valör Nedir?: Finansal işlemlerde taraflar arasındaki anlaşmanın yerine getirilme tarihini ifade eder.
 • Varlık Nedir?: Bir kişinin veya kurumun sahip olduğu herhangi bir mal veya mülkü ifade eder.
 • Vekil Nedir?: Bir başkası adına hareket eden ve genellikle yetkilendirilmiş bir temsilciyi tanımlar.

Y

Z

 • Zemin Kat Nedir?: Bir binanın en alt katına verilen isimdir.
 • Zincirleme İşlem Nedir?: Genellikle finansal piyasalarda bir işlemin diğerini tetiklemesi durumunu ifade eder.
 • Zorunlu İpotek Nedir?: Kanunlar gereği belirli koşulları yerine getiren alacakların talep etme hakkına sahip olduğu ipotek türüdür.

 

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.